กว่าจะมาเป็น "สุมาลีสละลอยแก้ว"
     สุมาลีสละลอยแก้ว คือ การแปรรูปผลไม้ที่มีชื่อเรียกว่า "สละ" ผลมีลักษณะมีหนาม ปอกยาก มาทำการปอกเปลือกคว้านเมล็ด เพื่อทำให้ สามารถรับประทานได้ง่าย สะดวกแก่ผู้บริโภค จัดว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวจันท์

Brand " ส.พืชผล "

       ส.พืชผล คือชื่อ สวนของเรา ซึ่งเป็นสวนเก่าแก่กว่า 80 ปี ซึ่งสวนเรามีคุณลักษณะพิเศษคือ มีสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อการปลูกผลไม้ และยังมีความชำนาญในการเพาะปลูก
      "สละพันธุ์สุมาลี" ในยุคแรกเริ่มจึงสามารถทำให้วัตถุดิบ สละพันธุ์สุมาลี มีรสชาติหอมหวานตามธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้เราจึงเล็งเห็นการนำมาแปรรูปเป็นสละลอยแก้วโดยใช้ "พันธุ์สุมาลี" เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างและมีรสชาติที่ดีกว่า โดยกระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกหลักมาตรฐานที่ได้การรับรองถึง 4 มาตรฐาน ( OTOP, อย ,GMP, มผช. ) ด้วยความตั้งใจจะสร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่นและจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นที่นิยมต่อผู้บริโภคมากขึ้น

• ปี2557 ผ่านการรับรองมาตรฐานที่ดีในการผลิตจาก อย.
• ปี2557 ผ่านการรับรองมาตรฐานที่ดีในการผลิต GMP.
• ปี2558 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
• ปี2558 ชนะเลิศประเภทอาหารได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่นระดับประเทศ
• ปี2558 ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
• ปี2558 เข้าร่วมโปรโมทสินค้าไทยในงาน Business Matching 2015 ที่ สถานทูตประเทศไทย ประจำกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

• งาน OTOP MIDYEAR ที่ อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
• งานแสดงสินค้าภาคตะวันออกที่ เซ็ลทรัลรัตนาธิเบศร์
• งาน สีสันตะวันออกที่ เซ็ลทรัล ลำปาง
• งาน OTOP CITY ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
• Road Show 5จังหวัด สินค้าของดีเมืองจันทบุรีที่เซ็ลทรัล อุดรธานี
• Road Show 5จังหวัด สินค้าของดีเมืองจันทบุรีที่เซ็ลทรัล พิษณุโลก
• Road Show 5จังหวัด สินค้าของดีเมืองจันทบุรีที่ อยุธยาซิตี้ปาร์ค
• Road Show 5จังหวัด สินค้าของดีเมืองจันทบุรีที่ เซ็ลทรัล ชลบุรี
• งาน รวมใจประชารัฐ ที่เซ็ลทรัล หาดใหญ่