กว่าจะมาเป็น "สุมาลีสละลอยแก้ว"
     สุมาลีสละลอยแก้ว คือ การแปรรูปผลไม้ที่มีชื่อเรียกว่า "สละ" ผลมีลักษณะมีหนาม ปอกยาก มาทำการปอกเปลือกคว้านเมล็ด เพื่อทำให้ สามารถรับประทานได้ง่าย สะดวกแก่ผู้บริโภค จัดว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวจันท์

Brand " ส.พืชผล "

       ส.พืชผล คือชื่อ สวนของเรา ซึ่งเป็นสวนเก่าแก่กว่า 80 ปี ซึ่งสวนเรามีคุณลักษณะพิเศษคือ มีสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อการปลูกผลไม้ และยังมีความชำนาญในการเพาะปลูก
      "สละพันธุ์สุมาลี" ในยุคแรกเริ่มจึงสามารถทำให้วัตถุดิบ สละพันธุ์สุมาลี มีรสชาติหอมหวานตามธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้เราจึงเล็งเห็นการนำมาแปรรูปเป็นสละลอยแก้วโดยใช้ "พันธุ์สุมาลี" เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างและมีรสชาติที่ดีกว่า โดยกระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกหลักมาตรฐานที่ได้การรับรองถึง 4 มาตรฐาน ( OTOP, อย ,GMP, มผช. ) ด้วยความตั้งใจจะสร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่นและจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นที่นิยมต่อผู้บริโภคมากขึ้น